Friday 29 October 2021

SSY Scheme Gujarat : સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના: "બાળિકા દિવસ" પર ખોળાવો દીકરીનું ખાતું, થશે આ મોટો ફાયદો

 

SSY Scheme Gujarat : સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના: "બાળિકા દિવસ" પર ખોળાવો દીકરીનું ખાતું, થશે આ મોટો ફાયદો


 સુકન્યા સમૃધ્ધિ યોજના ૨૦૨૧-૨૨

🔳 દિકરીના નામ પર ખોલાવો આ ખાતુ (૨૧) વર્ષની ઉંમરમાં મળશે (૬,૦૭,૧૨૮) રૂપિયા

🔳 ક્યા ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડશે
🔳કયા ફોર્મ ભરવા જવાનું
🔳 કયું ખાતુ ખોલાવવું પડશે

✒️ સંપૂર્ણ માહિતી....


યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

– બાળકીનુ જન્મ પ્રમાણપત્ર
– એડ્રેસ પ્રુફ
– આઈડી પ્રુફ


Important Links

💥 સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતીમાં વાંચો

👉 Sukanya Samriddhi Yojana Form

🎥  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી વિડીયોSukanya Samriddhi Yojana, Online Form, Calculator


The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) in its e-Gazette notification dated 12 December 2019, G.S.R. 912(e), has notified that the Central Govt. The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016 published vide G.S.R.323(E) dated 18th March 2016 is hereby repealed with immediate effect. Further, the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) in its e-Gazette Notification dated 12th December 2019, G.S.R. 914(E), has notified a scheme named Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019


The Central Government has launched the Sukanya Samridhi Yojana to promote the studies of girls.

The purpose of Sukanya Samriddhi Yojana is to easily meet the expenses on the education and marriage of daughters. For daughter's study and marriage under the scheme


Sukanya Samriddhi Yojana account can be opened in the post office.


A separate counter will also be opened at the Facilitation Center for opening an account in any post office of the Department of Posts. The account can be opened after submitting the required documents here.


Sukanya Samriddhi Yojana


In the Sukanya Samriddhi Yojana account, you can deposit 1 thousand to 1 lakh fifty thousand rupees in the name of the daughter in a year.


This money will have to be deposited only for 14 years of account opening and this account will mature only when the daughter turns 21.


Under the rules of the scheme, the daughter can withdraw half the money when she turns 18.

After 21 years the account will be closed and the money will go to the guardian. If the daughter is married between 18 to 21 years, then the account will be closed at that time.

In case of delay in payment in the account, a penalty of only Rs. 50 will be imposed.

Apart from post offices, many government and private banks are also opening accounts under this scheme.


Accounts under Sukanya Samriddhi Yojana will be exempted under Section 80-G of the Income Tax Act.


The guardian can also open two accounts for his two daughters. If there are twin children, then the parents can open the third account only after giving their proof. The parent can transfer the account anywhere.


Under the scheme if a person opens an account with Rs 1000/- per month in 2015, it means Rs 12,000 per year for 14 years till 2028.

You have to invest Rs. At present, the interest rate will remain 8.6 per cent per annum once the girl child turns 21


6,07,128. Significantly, in 14 years, a total of Rs 1.68 lakh has to be deposited in the parent's account. The remaining Rs 4,39,128 is interest.

Up to two girl children or as a second birth in the case of three twin girls or as a result of the first birth having three girl children

Minimum 250 of the initial deposit amount in a financial year with an annual ceiling of Rs 150000 in multiples of fifty rupees

The period of deposit is 21 years from the date of opening of the account

Deposits can be made for a maximum period of 15 years from the date of account opening.

As notified by the Government of India, the balance will be calculated in full thousands compounded annually with the option of paying monthly interest. (Current rate 7.60% w.e.f 1st April, 2020)

As applicable under Section 80C of the IT Act, 1961. In the latest Finance Bill, the scheme has been given triple exemption benefit i.e. the amount invested, the amount earned as interest and the amount withdrawn will not attract any tax.


Irregular payment / revival of account by payment of penalty of Rs.50 per annum with minimum specified amount per annum

Sukanya Samriddhi Yojana Calculator

Sukanya Samriddhi Yojana calculator is a tool which finds out the maturity amount and calculates the interest earned from Sukanya Samriddhi Yojana calculator chart. If you are eligible then you can get the value of matured investment by using Sukanya Samriddhi Account Calculator. The calculation of Sukanya Samriddhi Yojana is cumbersome. This is when it becomes convenient to use the Sukanya Samriddhi Yojana calculator. Now you can easily use Sukanya Samriddhi Yojana Calculator in Excel.


આજે રાષ્ટ્રીય ચિલ્ડ્રન ચિલ્ડ્રન્સ ડે છે, એટલે કે રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ.  જો તમારા ઘરમાં નાનો બાળક છે, તો તમે શિક્ષણ, લગ્ન દરમિયાન સહાય માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના) માં રોકાણ કરી શકો છો.  કેન્દ્ર સરકારની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 10 વર્ષથી ઓછી વયના બાળક માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ અને લગ્ન બચાવવા માટે સારી રોકાણ યોજના છે.  ચાલો આપણે આ યોજના વિશેની તમામ વિગતો જાણીએ.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ, ઓછામાં ઓછા 250 રૂપિયાની થાપણવાળા બાળકના જન્મ પહેલાં 10 વર્ષની ઉંમરે ખાતું ખોલવામાં આવી શકે છે. આ મહાન રોકાણ વિકલ્પમાં નાણાં મૂકવાથી પણ તમને આવકવેરા બચાવવામાં મદદ મળી શકે છે.  જે લોકો શેર બજારના જોખમથી દૂર રહેવા માંગતા હોય અને ફિક્સ ડિપોઝિટ (એફડી) પરના વ્યાજ દર ઘટાડવાની ચિંતા કરે છે તેમના માટે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એક મોટો પગલું હોઈ શકે છે.  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખાતામાં રોકડ, ચેક, ડ્રાફ્ટ એપ્લિકેશન અથવા અન્ય કોઈપણ બેંક માન્ય સાધન દ્વારા નાણાં પણ જમા કરી શકાય છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના શું છે

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (એસએસવાય) એ બેટી બચાવો-બેટી પaઓ યોજના હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલી એક નાનો કેન્દ્ર સરકાર બચત યોજના છે.  નાના બચત યોજનાઓમાં સુકન્યા એ શ્રેષ્ઠ વ્યાજ દર યોજના છે.  હાલમાં, એસએસવાયને 7.6% ટકા વ્યાજ, આવકવેરા કપાત સાથે આપવામાં આવે છે.  અગાઉ તેને 9.2 ટકા સુધીના કરમુક્ત વ્યાજ પણ મળતા હતા.  ખૂબ ઓછી રકમથી ખોલવામાં આવેલી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનું ખાતું, નાના એવા બચત દ્વારા બાળ લગ્ન અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પૈસા જમા કરવા ઇચ્છતા પરિવારોને પૂરી પાડવાનું શરૂ થયું છે.

ખાતું કેવી રીતે ખોલવું

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ, ઓછામાં ઓછા 250 રૂપિયાની થાપણવાળા બાળકના જન્મ પહેલાં 10 વર્ષની ઉંમરે ખાતું ખોલવામાં આવી શકે છે. વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ, મહત્તમ રૂ.  1.5. .૦.  1.50 જમા કરાવી શકાય છે.  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ, કોઈપણ પોસ્ટ officeફિસ ફી પર અથવા વેપારી શાખાની અધિકૃત શાખામાં ખાતું ખોલાવી શકાય છે.  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનું ખાતું ખોલ્યા પછી, તે છોકરી 21 વર્ષની નહીં થાય અથવા 18 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન ન કરે ત્યાં સુધી તે ચાલી શકે છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના ખાતા, 18 વર્ષની વય પછી બાળકના ઉચ્ચ શિક્ષણ ખર્ચના સંદર્ભમાં 50 ટકા સુધી પાછા ખેંચી શકાય છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખાતું ખોલવાના નિયમો માતાના વતી તેના માતાપિતા દ્વારા અથવા કાનૂની દ્વારા ખોલી શકાય છે  આ નિયમ હેઠળ, બાળક માટે ફક્ત એક જ ખાતું ખોલી શકાય છે અને તેમાં પૈસા જમા કરાવી શકાય છે.  નાની છોકરી માટે બે ખાતા ખોલી શકાતા નથી.

એકાઉન્ટ ખોલવાના દસ્તાવેજો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખોલતી વખતે, બાળકીનો જન્મ પ્રમાણપત્ર પોસ્ટ officeફિસ અથવા બેંક પર મૂકવાની જરૂર છે.  બાળક અને વાલીની ઓળખ અને સરનામાંનો પુરાવો પણ જરૂરી છે.  250 રૂપિયા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનું ખાતું ખોલવા માટે પૂરતા છે, પરંતુ પાછળથી 100 રૂપિયાના ગુણાકારમાં પૈસા જમા થઈ શકે છે.  દરેક નાણાકીય વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી રૂ .250 / - ની ડિપોઝિટ જરૂરી છે.  એક નાણાકીય વર્ષમાં, એસએસવાય એકાઉન્ટમાં અથવા એક સમયે રૂ. 1.5 લાખથી વધુ રકમ જમા કરાવી શકાશે નહીં.

ઇન્ટરનેટ પરિવહન

પરિવહન ઓનલાઇન ટ્રાન્સફર માટે, જમા કરનારનું નામ અને ખાતાધારકનું નામ દાખલ કરવું જરૂરી છે.  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના ખાતામાંની રકમ, જો પોસ્ટ officeફિસ ફી હોય અથવા જો બેંક પાસે જરૂરી બેંકિંગ સિસ્ટમ છે, તો તે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર પદ્ધતિ દ્વારા પણ બનાવી શકાય છે.  તમે આ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરેલા બેંક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.  જો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના ખાતામાં રકમ ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ દ્વારા ચુકવવામાં આવે છે, તો ખાતામાં રકમ દાખલ થયા પછી વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફરના કિસ્સામાં તેની ગણતરી જમાના દિવસથી કરવામાં આવશે.

આઈપીપીબી એપ્લિકેશન દ્વારા

આ માટે, તમારે તમારા બચત ખાતાને તમારા આઈપીપીબી એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરવાની જરૂર છે.  હવે તમારે ડીઓપી પ્રોડક્ટ પર જવાની જરૂર છે.  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અહીં સ્થાયી થવી જોઈએ.  હવે તમારે તમારો SSY એકાઉન્ટ નંબર અને DOP ગ્રાહક ID દાખલ કરવો આવશ્યક છે.  હવે તમારા હપ્તા અને હપતાની અવધિ પસંદ કરો.  એકવાર ચુકવણી સફળ થઈ ગયા પછી, તમને આઈપીપીબી સૂચના દ્વારા માહિતી પ્રાપ્ત થશે.

Related Posts

SSY Scheme Gujarat : સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના: "બાળિકા દિવસ" પર ખોળાવો દીકરીનું ખાતું, થશે આ મોટો ફાયદો
4/ 5
Oleh